Adres

Borneostraat 80A

Email adres

info@psychologiepraktijkdemeer.nl

Telefoonnummer

020-3313554

Pieta Dalmijn

GZ-psycholoog

Mijn naam is Pieta Dalmijn (1981) en ik ben gezondheidszorgpsycholoog. Als psycholoog heb ik brede ervaring opgedaan met (jong)volwassen cliënten: bij een re-integratiebureau, in de gespecialiseerde GGZ en op de Genderpoli van het VUMC. Hierdoor ben ik gespecialiseerd in arbeidsgerelateerde problemen, psychische klachten in het algemeen en problemen die samenhangen met genderdysforie. 

Wat betreft mijn werkwijze ben ik gewend om naar de persoon als geheel te kijken. Samen onderzoeken we hoe jouw klachten zijn ontstaan en wat de beste manier is om weer in balans te komen. Hierbij maak ik gebruik van bewezen effectieve behandelmethodes, zoals cognitieve gedragstherapie en schematherapie. Van cliënten hoor ik dat ze mijn rust, nuchterheid, humor en creativiteit waarderen. 

Ik ben geregistreerd in het BIG register als GZ-psycholoog (nummer 19918384525), ben lid van de beroepsvereniging van psychologen (NIP) en ben aangesloten bij de klachtenregeling van het NIP. Mijn kwaliteitsstatuut is in te zien op de praktijk.  Je kunt hier mijn kwaliteitsstatuut inzien. Mijn werkdagen zijn maandag en dinsdag (middag-avond) en je kunt mij bereiken op pietadalmijn@psychologiepraktijkdemeer.nl.

Mededeling:

Helaas, er is een storing met het aanmeldformulier. Neem contact met ons op via info@psychologiepraktijkdemeer.nl

Bij voorbaat dank, team De Meer