Adres

Linnaeusparkweg 127 Huis

Email adres

info@psychologiepraktijkdemeer.nl

Telefoonnummer

020-3313554

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Het doel van ACT is: accepteer wat buiten je macht ligt en verbind je ertoe te doen wat je leven verrijkt. Anders gezegd, bij ACT is de gewenste uitkomst een rijk en zinvol leven, overeenkomstig je waarden, en niet het bestrijden van symptomen die hier onvermijdelijk bij horen.
ACT gebruikt daarvoor een uiteenlopend arsenaal van technieken. ACT combineert effectief gebleken onderdelen van bijvoorbeeld cognitieve therapie (werken met gedachten), en exposure (blootstelling aan beangstigende situaties) en voegt daar acceptatie en mindfulness aan toe.

In de intakefase wordt uitgebreid stilgestaan bij je klachten, wordt gekeken bij welke DSM-classificatie je klachten het beste passen en wordt tot slot een behandelvoorstel gedaan. Je behandelaar houdt zich aan de GGZ-richtlijnen voor behandeling. Het kan zijn dat je zelf een sterke voorkeur hebt voor een behandelvorm maar dat de richtlijn een andere behandeling voorschrijft.

Mededeling:

Helaas, er is een storing met het aanmeldformulier. Neem contact met ons op via info@psychologiepraktijkdemeer.nl

Bij voorbaat dank, team De Meer