Adres

Linnaeusparkweg 127 Huis

Email adres

info@psychologiepraktijkdemeer.nl

Telefoonnummer

020-3313554

Tarieven submenu

Duur behandeling en tarief


Qua behandelduur moet je bij kortdurende BGGZ behandeling denken aan ongeveer 6-12 consulten van 60 min, waarbij het eerste, en vaak ook het tweede en derde consult diagnostiek omvatten. Soms wordt er ook aan het eind van de behandeling een diagnostiekconsult gepland. Als je na intake besluit geen vervolgafspraken te maken, of er is geen passend behandelaanbod, dan wordt alleen de intakefase in rekening gebracht. De duur van een kortdurende behandeling is doorgaans een half jaar. 

JaarConsult DiagnostiekConsult BehandelingOverleg KortOverleg LangOVP 45minNo Show
60min
No Show
75min
Relatietherapie
75min
2023€173,40€152,50€23,58€71,88€124,16 €80 €100€160/180
2024€183,44€161,46€25,05€76,35€132,24€100€125€180
Op alle consulten zijn de algemene- en betalingsvoorwaarden van kracht. Indien je op intake verschijnt gaan wij ervan uit dat je akkoord bent met deze voorwaarden.

Een consult van 60 min bestaat uit 60 min directe tijd (consulttijd met de behandelaar) en 15 min indirecte tijd (tijd die de behandelaar besteedt aan verslaglegging na het consult). Soms is het nodig dat je behandelaar met een collega overlegt, bij voorbeeld over diagnostiek of als het behandelplan moet worden bijgesteld. Daarvoor wordt altijd voorafgaand akkoord voor gevraagd en het wordt in rekening gebracht. 

Wij werken bij verzekerde zorg volgens het principe planning = realisatie. We plannen een consult voor je in van ongeveer 60 minuten, deze tijd houden we dus voor je vrij. Soms duurt een consult wat korter, soms wat langer. Er wordt in principe gedeclareerd wat is gepland. Alleen als het consult met 15 min afwijkt wordt het aangepast.

Bij onverzekerde zorg wordt de tijd (OVP) wordt de tijd buiten de geplande tijd wel in rekening gebracht. Als in 2024 een OVP consult van 45 minuten uitloopt naar een uur zal er dus €176,32 in rekening worden gebracht.

Rekenvoorbeeld: stel je hebt in 2024 een behandeling gevolgd van 10 sessies, waarvan er 2 diagnostieksessies waren en de behandelaar een keer lang heeft overlegd. De totale kosten komen dan op €1734,91. Afhankelijk van de polis die je hebt wordt hier 50-100% vergoed door je verzekeraar!

Indien je verhinderd bent en een afspraak afzegt, dan kan dit kosteloos tot 48 uur vóór de afspraak. Als je een afspraak van 60min korter dan 48 uur afzegt, wordt er €100 in rekening gebracht. Zeg je een afspraak van 75min af (zoals bij relatietherapie), dan wordt €125 in rekening gebracht. Houdt er rekening mee dat dit ook voor ziekte of andere onverwachte situaties geldt. Een online afspraak kan altijd!

Enkele zorgverzekeraars hebben voor 2024 besloten om behandelsessies na 750 minuten niet meer te vergoeden. Bij 750 minuten moet je denken aan ongeveer 12 sessies. Indien er na 750 minuten nog behandelsessies gepland staan worden deze dus wel in rekening gebracht maar kun je deze niet meer indienen bij je verzekeraar.

Mededeling:

Helaas, er is een storing met het aanmeldformulier. Neem contact met ons op via info@psychologiepraktijkdemeer.nl

Bij voorbaat dank, team De Meer