Adres

Borneostraat 80A

Email adres

info@psychologiepraktijkdemeer.nl

Telefoonnummer

020-3313554

Hoe werkt het?

Routine Outcome Monitoring (ROM) en privacy

Om je klachten, en vooral de beoogde afname daarvan, te evalueren wordt er aan het begin en aan het einde van de behandeling een vragenlijst afgenomen, dit heet Routine Outcome Monitoring (ROM). De resultaten van de vragenlijst worden door de behandelaar met je besproken en opgeslagen in je Client Portal. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor de HoNOS+ verplicht gesteld. Behandelaren en client hebben geen keus deze vragenlijst niet in te vullen, de vergoeding hangt ervan af en behandelaren kunnen boetes krijgen. De NZa gebruikt de antwoorden om een zorgvraagtypering, een soort zorgzwaarte, vast te stellen. De Nza gebruikt deze gegevens vervolgens voor toekomstige zorginkoop. Wat betreft de privacy in het verwerken van deze gegevens stelt de NZa: “De NZa verzamelt deze gedepersonaliseerde informatie zó, dat die niet te herleiden is naar een individuele patiënt. Alleen als we deze data zouden koppelen aan andere datastromen zou het mogelijk kunnen zijn deze wel te herleiden. Onze processen zijn zo ingericht dat dit niet zal gebeuren. Zorgverzekeraars krijgen geen inzicht in de antwoorden op alle zorginhoudelijke vragen”. Over het feit dat de antwoorden toch herleidbaar zijn naar personen is veel te doen. Als client kun je bezwaar maken tegen het delen van privacygevoelige informatie door een privacyverklaring in te vullen aan de start van je behandeling. Je behandelaar kan je hier meer over vertellen.

Mededeling:

Helaas, er is een storing met het aanmeldformulier. Neem contact met ons op via info@psychologiepraktijkdemeer.nl

Bij voorbaat dank, team De Meer