Adres

Linnaeusparkweg 127 Huis

Email adres

info@psychologiepraktijkdemeer.nl

Telefoonnummer

020-3313554

Hoe werkt het?

Intakegesprek

In het intakegesprek duurt doorgaans 60 min en daarin staan we uitgebreid stil bij je klachten. Bijvoorbeeld door te bespreken hoe lang je daar al last van hebt, hoe je klachten zijn ontstaan en waarom ze een probleem vormen in je dagelijks leven. Er wordt ook een vragenlijst afgenomen om je klachten in kaart te brengen. Om dit diagnostiekproces zorgvuldig te kunnen doen wordt vaak een tweede intakegesprek gepland. In het zorgprestatiemodel mogen maximaal 4 diagnostieksessies worden geregistreerd.

Vragen die je kunt voorbereiden voor het intakegesprek

  • Waar zoek ik hulp voor, en waarom nu?
  • Hoe vormen mijn klachten een probleem voor mij?
  • Waar wil ik aan werken?
  • Wat heeft al eerder geholpen?
  • Wat verwacht ik van de uitkomst van een behandeling?
  • Wat ben ik bereid daarvoor te doen? Wat niet?
  • Wat verwacht ik van de behandelaar?  

We staan vervolgens stil bij wat je wil bereiken met behandeling, een eventuele DSM 5 classificatie en een zo passend mogelijk behandelaanbod. Het motto van kortdurende behandeling is doelgericht klachten te verminderen; behandeling duurt daarbij zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Wat je daarin zelf wilt bereiken staat steeds centraal. Als er overeenstemming is over de best passende behandeling voor jouw klachten start het behandeltraject met een behandelplan waarin specifieke doelen staan beschreven. 

Mededeling:

Helaas, er is een storing met het aanmeldformulier. Neem contact met ons op via info@psychologiepraktijkdemeer.nl

Bij voorbaat dank, team De Meer