Tarieven

Belangrijke ontwikkelingen 2022
De overheid heeft besloten om de bekostiging van de GGZ per januari 2022 te veranderen, naar het zogenaamde Zorgprestatiemodel. Tot 2022 bestond de behandeling uit een traject van een aantal sessies die na afloop bij de verzekeraar in z’n geheel werd gedeclareerd of aan de cliënt worden gefactureerd. Vanaf 2022 bestaat de behandeling uit losse consulten die per maand in rekening worden gebracht. 

De tarieven van deze consulten zijn afhankelijk van:
-De duur van een consult bepaalt het tarief. Een zorgaanbieder mag in plaats daarvan ook uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland.
-Het beroep van de zorgverlener. Een psychotherapeut heeft een hoger tarief dan een GZ-psycholoog.
-De setting waarin de zorg plaatsvindt. Consulten vallen bij Psychologiepraktijk De Meer in de monodisciplinaire setting.
-Het type consult. Het tarief van een diagnostiek consult is hoger dan van een behandel consult.

De veranderingen zijn een politiek besluit waar wij geen invloed op hebben. Kijk voor meer info onder het tabblad Zorgprestatiemodel op deze site en klik hier voor een overzicht van de tarieven. Op alle consulten zijn de algemene- en betalingsvoorwaarden van kracht. Indien je op intake verschijnt gaan wij ervan uit dat je akkoord bent met deze voorwaarden. Als je na intake besluit geen vervolgafspraken te maken, of er is geen passend behandelaanbod, dan wordt alleen het intakegesprek in rekening gebracht.

Qua behandelduur moet je ook in 2022 bij kortdurende BGGZ behandeling denken aan ongeveer 5-15 consulten van 60 min, waarbij het eerste, en vaak ook het tweede cosult diagnostiek omvatten. Een consult van 60 min bestaat uit 60 min directe tijd en 15 min indirecte tijd. Voor psychotherapie zijn doorgaans meer consulten nodig.

Wel of geen vergoeding van de zorgverzekering in 2022?
Vergoeding vanuit de zorgverzekeringswet blijft bestaan en hangt net zoals in 2021 van je polis af. Daarnaast zijn er een verwijzing van de huisarts en een DSM 5 classificatie nodig. Je bent zelf verantwoordelijk om uit te zoeken welke polisvoorwaarden je hebt en wat dit betekent voor de kosten van je consulten. Indien Psychologiepraktijk De Meer een contract heeft met jouw zorgverzekeraar, dan worden de kosten voor de consulten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Op de declaratie aan je zorgverzekeraar komen de gegevens van je behandeling te staan zoals diagnose, zorgzwaarte-typering, type en duur consult. Als je hier bezwaar tegen hebt kun je een privacyverklaring invullen. Het eigen risico wordt ieder kalenderjaar aangesproken. Dat betekent dat als je behandeling aan het einde van het jaar start en doorloopt in het nieuwe jaar, je verzekering twee keer het eigen risico in rekening brengt.

Psychologiepraktijk De Meer heeft in 2022 contracten met:
Zilveren Kruis; UZOVI 3311 Zilveren Kruis, UZOVI 3313 Interpolis, UZOVI 3351 FBTO, UZOVI 3358 De Friesland
A.S.R.; UZOVI 3336 Ditzo, UZOVI 9018 ASR
DSW; UZOVI 3344 InTwente, UZOVI 7029 DSW, UZOVI 7037 Stad Holland

Wel of geen vergoeding van de zorgverzekering in 2023?
Per januari 2023 overweegt Psychologiepraktijk De Meer minder contracten af te sluiten met zorgverzekeraars, mogelijk zelfs met geen één. De belangrijkste overweging hiervoor is dat de praktijk niet wil inleveren op kwaliteit van zorg en bescherming van de cliëntgegevens. Met welke zorgverzekeraars er wel een contract zal zijn is nog niet duidelijk. In het geval de praktijk geen contract heeft met je zorgverzekeraar betekent dat, dat je de kosten voor de consulten zelf betaalt aan Psychologiepraktijk De Meer waarna je de rekening declareert bij de zorgverzekeraar. Hoeveel een zorgverzekeraar vergoedt hangt af van je polis. Bij een (zuivere) restitutiepolis worden de kosten voor een behandeling volledig vergoed en bij een naturapolis wordt gemiddeld 75% vergoed, maar dat kan ook lager zijn. Maar ook hier geldt dat je zelf verantwoordelijk bent om uit te zoeken welke polisvoorwaarden je hebt en wat dit betekent voor de kosten van je consulten. Het eigen risico wordt altijd aangesproken bij behandeling binnen de ggz. Op de factuur aan je zorgverzekeraar komen de gegevens van je behandeling te staan zoals dsm 5 classificatie, zorgzwaarte-typering, type en duur consult. Als je hier bezwaar tegen hebt kun je een privacyverklaring invullen.

Onvergoede zorg
Het is goed om te weten dat zorgverzekeraars een aantal diagnoses hebben uitgesloten van vergoeding, zoals een specifieke fobie, aanpassingsstoornis, slaapproblemen, burnout en relatieproblemen. Voor de meeste van deze klachten kun je uiteraard terecht bij Psychologiepraktijk De Meer. De sessies vallen dan onder het zogehete Onverzekerd Product (OVP), relatietherapie heeft een ander tarief (zie hieronder) en voor burnout is een speciaal programma ontwikkeld. OVP is qua aard te omschrijven als gezondheidszorg en is daarmee vrijgesteld van btw-heffing. Een OVP sessie duurt 45 minuten en kost €117,33 (45 min directe tijd en 15 min indirecte tijd). Hou er rekening mee dat als een sessie langer duurt, deze tijd in rekening wordt gebracht.

Ook als je gewoon een paar losse gesprekken wilt ter ondersteuning dat valt dat onder de onvergoede zorg. Het voordeel hiervan is dat je eigen risico niet wordt aangesproken. Ook hoef je niet eerst langs de huisarts voor een verwijsbrief. Werkgevers zijn ook vaak bereid (een gedeelte van) een consult te vergoeden. Wanneer de werkgever consulten direct aan Psychologiepraktijk De Meer betaalt, is er sprake van een dienst en moet er btw over berekend worden. Het tarief voor werkgevers is €175 exclusief 21% btw. Als zelfstandige (ZZP) zijn de kosten vaak aftrekbaar!

Wat kost een EFT behandelsessie bij Marloes Kremer?
Een intakegesprek of behandelsessie van 60 minuten bij Marloes kost €110. Bij een aanvullende verzekering kan een gedeelte van deze kosten vergoed worden (tot ongeveer 45 euro per behandelsessie, dit verschilt per zorgverzekeraar). Mail Marloes direct voor een afspraak. 

Wat kost relatietherapie bij Lot Schroeder?
Kijk voor meer info en tarieven op de website van Lot.

Afzeggen?
Voor het afzeggen van een gemaakte afspraak geldt een 48-uurs regeling. Indien je te laat afzegt, dat is ook het geval bij ziekte, dan wordt er €80 in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd. Deze factuur wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Een online afspraak is altijd mogelijk!