Adres

Linnaeusparkweg 127 Huis

Email adres

info@psychologiepraktijkdemeer.nl

Telefoonnummer

020-3313554

Wanneer kun je een vergoeding krijgen?

Om voor een vergoeding van de verzekeraar in aanmerking te komen, moet je aan een paar voorwaarden voldoen:

 • Je hebt een verwijzing nodig van je huisarts.
 • Er moet sprake zijn van een diagnose die vergoed wordt door de basisverzekering.
 

Neem je huisartsverwijzing mee naar je eerste gesprek met een van onze psychologen. Na de intakefase, maakt de psycholoog een behandelplan dat met jou besproken wordt. Ook vertellen ze hoeveel gesprekken je mogelijk nodig hebt. Als je het eens bent met het plan, beginnen we met de behandeling. 

 

Wat zijn de kosten?

Onze prijzen zijn gebaseerd op de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. In deze tarieven zitten al onze kosten verwerkt, zoals directe tijd met de cliënt, verslaglegging, administratie, telefonisch contact, de huur van ons pand en andere kosten.

De belangrijkste prijzen zijn:

 • Diagnostiekconsult* (intakegesprek): €183,44
 • Behandelconsult (vervolggesprekken): €161,46
 • Te laat afzeggen: €100 – €125

*In een Basis GGZ traject mogen maximaal vier diagnostiekconsulten worden geregistreerd.

  

Krijg je alles terug van de zorgverzekering?

Als je bij ons of ergens anders behandeld wordt, moet je altijd eerst €385 eigen bijdrage betalen. Wij hebben geen contracten met verzekeraars, dus we sturen de rekening naar jou. Daarna vraag je een vergoeding aan bij je verzekeraar. Hoeveel je terugkrijgt, hangt af van je verzekering, meestal tussen 52% en 100% na aftrek van de eigen bijdrage.

 

Wat betekent een contractvrije praktijk?

Onze praktijk is bewust contractvrij. Wij vinden dat zorgverzekeraars een negatieve invloed hebben op de uitoefening van ons vak. Dit gaat ten koste van een goede behandeling. Wij hebben dus geen afspraken gemaakt met de verzekeraars over aantallen behandelingen die je kan krijgen en de kosten. Daarom hanteren wij de tarieven die ieder jaar worden vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit.

Omdat wij contractvrij zijn, hoeven wij geen of nauwelijks wachtlijsten te hanteren, en kan je vaak meteen bij ons terecht. Je krijgt nog steeds je behandelingen (gedeeltelijk) vergoed.

Hieronder een rekenvoorbeeld op basis van een behandeling van 10 consulten, en een teruggave van 55% en 80%. Kijk hier hoeveel jouw verzekeraar vergoedt.

Afspraak afzeggen

Je kunt een afspraak kosteloos afzeggen tot 48 uur van tevoren. Bij afzeggen binnen 48 uur brengen we €100 of €125 in rekening, afhankelijk van de tijd die gereserveerd was. Houd er rekening mee dat dit ook geldt voor ziekte of andere onverwachte situaties. Een online afspraak kan altijd!

Wat wordt niet vergoed?

Het kan voorkomen dat bepaalde psychische klachten, hoewel ze een grote impact op je leven hebben, niet gedekt worden door de basisverzekering. Wij kunnen dit vaak wel behandelen, maar het wordt niet vergoed. Denk hierbij aan situaties zoals:

  • Psychische moeilijkheden zonder dat er sprake is van een gediagnosticeerde psychische stoornis;
  • Aanpassingsstoornissen;
  • Slaapproblemen;
  • Werkgerelateerde problemen;
  • Relatieproblemen;
  • Seksuele disfuncties, zoals erectieproblemen;
  • Misofonie

We geven het bij je aanmelding, of na het eerste consult aan, wanneer je klachten onder niet vergoede zorg vallen. Behandeling is dan wel mogelijk, maar is voor eigen rekening. Voor dit soort consulten wordt €176,32 per 60min in rekening gebracht. Relatietherapie kost €180 per 75 minuten.

Het voordeel is dat je niet eerst langs de huisarts hoeft voor een verwijsbrief en een uitgebreide intakefase hoeft te doorlopen. Werkgevers zijn ook vaak bereid (een gedeelte van) een consult te vergoeden. Als zelfstandige (ZZP) zijn de kosten vaak aftrekbaar.

Tarieven 

De overheid heeft besloten om de bekostiging van de GGZ per januari 2022 te veranderen, naar het zogenaamde Zorgprestatiemodel. Hierin bestaat de behandeling uit losse consulten die per maand in rekening worden gebracht. 

De tarieven van deze consulten zijn afhankelijk van:
-De duur van een consult bepaalt het tarief. Een zorgaanbieder mag in plaats daarvan ook uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland (principe planning = realisatie)
-Het beroep van de zorgverlener. Een psychotherapeut heeft bv een hoger tarief dan een GZ-psycholoog
-De setting waarin de zorg plaatsvindt. Consulten vallen bij Psychologiepraktijk De Meer in de monodisciplinaire setting
-Het type consult. Het tarief van een diagnostiek consult is bv hoger dan van een behandel consult.

Kijk in het menu hiernaast voor meer informatie over de tarieven en vergoeding.

De veranderingen zijn een politiek besluit waar wij geen invloed op hebben. Ook de tarieven worden ieder jaar opnieuw vastgesteld door de NZa, welke wij hanteren. Verzekeraars bepalen hun eigen maximum tarieven voor de GGZ en die kunnen afwijken van het NZa tarief.

Hoe werkt het?

Mededeling:

Helaas, er is een storing met het aanmeldformulier. Neem contact met ons op via info@psychologiepraktijkdemeer.nl

Bij voorbaat dank, team De Meer