Adres

Linnaeusparkweg 127 Huis

Email adres

info@psychologiepraktijkdemeer.nl

Telefoonnummer

020-3313554

Tarieven submenu

Duur behandeling en tarief


Qua behandelduur moet je bij kortdurende BGGZ behandeling denken aan ongeveer 6-12 consulten van 60 min, waarbij het eerste, en vaak ook het tweede en derde consult diagnostiek omvatten. Soms wordt er ook aan het eind van de behandeling een diagnostiekconsult gepland. Als je na intake besluit geen vervolgafspraken te maken, of er is geen passend behandelaanbod, dan wordt alleen de intakefase in rekening gebracht. De duur van een behandeling is doorgaans een half jaar. Een consult van 60 min bestaat uit 60 min directe tijd (consulttijd met de behandelaar) en 15 min indirecte tijd (tijd die de behandelaar besteedt aaan verslaglegging na het consult). Soms is het nodig dat je behandelaar met een collega overlegt, bij voorbeeld over diagnostiek of als het behandelplan moet worden bijgesteld. Daarvoor wordt altijd voorafgaand akkoord voor gevraagd en het wordt in rekening gebracht. 

Psychologiepraktijk De Meer hanteert de landelijk vastgestelde Nza tarieven. Deze tarieven zijn de overeengekomen kostprijs voor de verschillende zorgproducten; het is dus de vergoeding voor wat het een behandelaar kost om een behandeling uit te voeren.

JaarConsult DiagnostiekConsult BehandelingOverleg KortOverleg LangOVP 45min
2023€173,40€152,50€23,58€71,88€124,16
2024€183,44€161,46€25,05€76,35€132,24
Op alle consulten zijn de algemene- en betalingsvoorwaarden van kracht. Indien je op intake verschijnt gaan wij ervan uit dat je akkoord bent met deze voorwaarden.

Wij werken volgens het principe planning = realisatie. We plannen een consult voor je in van ongeveer 60 minuten, deze tijd houden we dus voor je vrij. Soms duurt een consult wat korter, soms wat langer. Er wordt in principe gedeclareerd wat is gepland. Alleen als het consult met 15 min afwijkt wordt het aangepast.

Vanaf 2024 zal Psychologiepraktijk de Meer contractvrij gaan werken. Dit betekent dat wij geen contracten meer zullen afsluiten met zorgverzekeraars.

Wat betekent dit voor u? Als u al bij ons ingeschreven staat, kunt u nog steeds gebruik maken van onze diensten. U blijft welkom in onze praktijk en wij zullen de zorg blijven leveren die u van ons gewend bent. Het enige verschil is dat u zelf uw factuur moet indienen bij uw zorgverzekeraar, de vergoeding is vervolgens afhankelijk van uw polisvoorwaarden.

Waarom hebben wij ervoor gekozen om contractvrij te gaan werken? Deze beslissing is genomen om onze kwaliteit van zorg te waarborgen. Het afsluiten van contracten met zorgverzekeraars brengt administratieve lasten met zich mee en legt steeds meer beperkingen op aan onze behandelmogelijkheden. Door contractvrij te werken, hebben wij meer vrijheid om de zorg te leveren die het beste bij uw behoeften past. Met een restitutiepolis krijgt u doorgaans de hoogste vergoeding voor ongecontracteerde zorg.

Hoe gaat dat nu met factureren? Vanaf 1 januari 2024 zal de praktijk de facturering van de consulten overdragen aan Infomedics, een gespecialiseerd factureringsbedrijf dat zich richt op medische dienstverlening. Dat betekent voor u dat de rekeningen vanaf 2024 afkomstig zullen zijn van Infomedics en dat u deze aan hen betaalt. Vervolgens dient u de rekening in bij uw verzekeraar voor de vergoeding.