Privacy verklaring

Privacy
Psychologiepraktijk De Meer gebruikt cliëntgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Psychologiepraktijk De Meer deelt cliëntgegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Wij bewaren cliëntgegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Psychologiepraktijk De Meer houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen cliëntgegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Psychologiepraktijk De Meer vraagt toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Wij informeren cliënten over de rechten van de cliënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens, over het doel van de verwerking van persoonsgegevens en indien Psychologiepraktijk De Meer bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.