VerwijzersHuisarts
Huisartsen kunnen clienten verwijzen via een papieren verwijzing, maar ook digitaal via ZorgDomein


Regiebehandelaren
De regiebehandelaar van een patiënt in de generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde ggz kan, als deze van oordeel is dat behandeling in de gespecialiseerde ggz respectievelijk de generalistische basis-ggz plaats moet vinden, rechtstreeks doorverwijzen naar de gespecialiseerde ggz respectievelijk de generalistische basis-ggz, met tegelijkertijd (dat wil zeggen: uiterlijk binnen 10 werkdagen) een schriftelijk/elektronisch melding aan de huisarts. Terugverwijzen naar de huisarts is dan niet nodig. Dit is conform 'Afspraken verwijzing Geestelijke gezondheidszorg'.


Overig
Voor overleg over een verwijzing kunt u bellen naar 020-3313554 of stuur een email naar info@psychologiepraktijkdemeer.nl.