Tarieven en vergoeding

Wel of geen vergoeding van de zorgverzekering?
Ook in 2019 heb je vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ (BGGZ). Hiervoor zijn wel een verwijsbrief van de huisarts nodig en een diagnose middels het DSM 5 classificatiesysteem nodig. Of je klachten passen binnen een DSM 5 classificatie wordt door een GZ-psycholoog bepaald in het intakegesprek. Indien Psychologiepraktijk De Meer een contract heeft met jouw zorgverzekeraar, dan worden de kosten voor de behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd en vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Van belang is om te realiseren dat vergoeding pas plaatsvindt als het eigen risico geheel is aangesproken, dus op is.

Indien de praktijk geen contract heeft met jouw zorgverzekeraar betekent dit dat je de kosten voor een behandeling zelf betaalt aan Psychologiepraktijk De Meer waarna je de rekening declareert bij de zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars vergoeden dan een gedeelte van de behandeling. Dit gedeelte is afhankelijk van je polis, de diagnose en de duur van de behandeling. Informeer vooraf goed bij je zorgverzekeraar wat de mogelijkheden voor vergoeding zijn en wat een eventuele behandeling betekent voor je eigen risico. 

Psychologiepraktijk De Meer heeft in 2019 contracten met:
Zilveren Kruis (waaronder OZF, Interpolis, FBTO, Avéro, IAK, Aevitae en De Friesland).
DSW (waaronder inTwente, Stad Holland, A.S.R., De Amesfoortse en Ditzo).
VRZ (waaronder Zorg en Zekerheid, Eno en ONVZ).
Caresq (waaronder National Academic, Promovendum en Besured).

Het is goed om te weten dat zorgverzekeraars een aantal diagnoses hebben uitgesloten van vergoeding, zoals een specifieke fobie, aanpassingsstoornis, slaapproblemen, burnout of werkproblemen, en relatieproblemen. Voor de meeste van deze klachten kun je uiteraard terecht bij Psychologiepraktijk De Meer. De sessies vallen dan onder het zogehete Onverzekerd Product (OVP). OVP is qua aard te omschrijven als gezondheidszorg en is daarmee vrijgesteld van Btw-heffing. Een OVP sessie duurt 45 minuten en kost €100. Wanneer de werkgever de sessie betaalt, is er sprake van een dienst en moet er Btw over berekend worden. Het tarief voor werkgevers is €150 exclusief 21% Btw. 

Hoe wordt een behandeling 'berekend'?
In het intakegesprek wordt een inschatting gemaakt bij welk behandeltraject je zorgvraag het beste past Kort (ongeveer 294 minuten), Middel (ongeveer 495 minuten) en Intensief (ongeveer 750 minuten). Dit is afhankelijk van de diagnose, en de ernst en complexiteit van je klachten. De behandeling kan bestaan uit gesprekken, (test) diagnostiek en verslaglegging; dit wordt directe en indirecte tijd genoemd. Alle tijd die je behandelaar aan je besteedt wordt in minuten bij elkaar opgeteld en dat bepaalt de duur en de prijs van het traject. De praktijk volgt de vastgestelde maximale BGGZ tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), ook bij het OVP tarief. 

Wat kost een EFT behandelsessie bij Marloes Kremer?
Een intakegesprek of behandelsessie van 60 minuten bij Marloes kost €90. Bij een aanvullende verzekering kan een gedeelte van deze kosten vergoed worden (tot ongeveer 45 euro per behandelsessie, dit verschilt per zorgverzekeraar).

Wat kost een coachingsgesprek?
Een coachingssgesprek van 60 minuten kost €110 exclusief 21% BTW. Bij coaching is er geen sprake van een diagnose maar wil je wel meer inzicht in automatische denk-en gedragspatronen wat kan zorgen voor meer rust en evenwicht en een groter bewustzijn voor wat je wilt bereiken. Coaching werkt bijvoorbeeld goed bij preventie van burnoutklachten. 

Afzeggen?
Voor het afzeggen van een gemaakte afspraak geldt een 24-uurs regeling. Indien je te laat afzegt, dat is ook het geval bij ziekte, dan wordt er €60 in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd. Deze factuur wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Vragen?
Stuur een mail naar info@psychologiepraktijkdemeer.nl, dan wordt er zo snel mogelijk contact met je opgenomen.