Tarieven en vergoeding

Belangrijke ontwikkelingen 2022
De overheid heeft besloten om de bekostiging van de GGZ per januari 2022 te veranderen, naar het zogenaamde Zorgprestatiemodel. Tot 2022 bestond de behandeling uit een traject van een aantal sessies die na afloop bij de verzekeraar in z’n geheel werd gedeclareerd of aan de cliënt worden gefactureerd. Vanaf 2022 bestaat de behandeling uit losse consulten die per maand in rekening worden gebracht. De veranderingen zijn een politiek besluit waar wij geen invloed op hebben. Kijk voor meer info onder het tabblad Zorgprestatiemodel op deze site.

Qua behandelduur moet je ook in 2022 bij kortdurende BGGZ behandeling denken aan ongeveer 5-10 consulten van 60min, waarbij het intakegesprek diagnostiek omvat, en een hoger tarief heeft. Ook de evaluatie en/of afsluiting van de behandeling omvatten doorgaans diagnostiek. Een behandelconsult van 60 min bedraagt €143,71 en een diagnostieksessie €163,37. Daarnaast kan het soms nodig zijn om intercollegiaal overleg te voeren à €22,18-€67,62, hierover wordt je voorafgaand aan het overleg geïnformeerd. Op alle consulten zijn de algemene- en betalingsvoorwaarden van kracht. Indien je op intake verschijnt gaan wij ervan uit dat je akkoord bent met deze voorwaarden. Als je na intake besluit geen vervolgafspraken te maken, of er is geen passend behandelaanbod, dan wordt alleen het intakegesprek in rekening gebracht.

Wel of geen vergoeding van de zorgverzekering in 2022?
Vergoeding vanuit de zorgverzekeringswet blijft bestaan en hangt net zoals in 2021 van je polis af. Daarnaast zijn er een verwijzing van de huisarts en een DSM 5 classificatie nodig. Je bent zelf verantwoordelijk om uit te zoeken welke polisvoorwaarden je hebt en wat dit betekent voor de kosten van je consulten. Indien Psychologiepraktijk De Meer een contract heeft met jouw zorgverzekeraar, dan worden de kosten voor de consulten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd, je eigen risico wordt aangesproken. 

Psychologiepraktijk De Meer heeft in 2022 contracten met:
Zilveren Kruis; UZOVI 3311 Zilveren Kruis, UZOVI 3313 Interpolis, UZOVI 3351 FBTO, UZOVI 3358 De Friesland
A.S.R.; UZOVI 3336 Ditzo, UZOVI 9018 ASR
DSW; UZOVI 3344 InTwente, UZOVI 7029 DSW, UZOVI 7037 Stad Holland

Met andere zorgverleners heeft Psychologiepraktijk De Meer bewust geen contracten afgesloten, maar dit hoeft geen probleem te zijn voor de vergoeding. Indien de praktijk geen contract heeft met jouw zorgverzekeraar betekent dit dat je de kosten voor de consulten zelf betaalt aan Psychologiepraktijk De Meer waarna je de rekening declareert bij de zorgverzekeraar. Bij een (zuivere) restitutiepolis worden de kosten voor een behandeling volledig vergoed en bij een naturapolis wordt gemiddeld 75% vergoed. Maar ook hier geldt dat je zelf verantwoordelijk bent om uit te zoeken welke polisvoorwaarden je hebt en wat dit betekent voor de kosten van je consulten. Het eigen risico wordt altijd aangesproken bij behandeling binnen de ggz. 

Onvergoede zorg
Het is goed om te weten dat zorgverzekeraars een aantal diagnoses hebben uitgesloten van vergoeding, zoals een specifieke fobie, aanpassingsstoornis, slaapproblemen, burnout en relatieproblemen. Voor de meeste van deze klachten kun je uiteraard terecht bij Psychologiepraktijk De Meer. De sessies vallen dan onder het zogehete Onverzekerd Product (OVP), relatietherapie heeft een ander tarief (zie hieronder) en voor burnout is een speciaal programma ontwikkeld. OVP is qua aard te omschrijven als gezondheidszorg en is daarmee vrijgesteld van btw-heffing. Een OVP sessie duurt 45 minuten en kost €117,33 (in dit tarief zit 15 admin tijd).
Ook als je gewoon een paar losse gesprekken wilt ter ondersteuning dat valt dat onder de onvergoede zorg. Het voordeel hiervan is dat je eigen risico niet wordt aangesproken. Ook hoef je niet eerst langs de huisarts voor een verwijsbrief. Werkgevers zijn ook vaak bereid (een gedeelte van) een consult te vergoeden. Wanneer de werkgever consulten direct aan Psychologiepraktijk De Meer betaalt, is er sprake van een dienst en moet er btw over berekend worden. Het tarief voor werkgevers is €175 exclusief 21% btw. Als zelfstandige (ZZP) zijn de kosten vaak aftrekbaar!

Wat kost een EFT behandelsessie bij Marloes Kremer?
Een intakegesprek of behandelsessie van 60 minuten bij Marloes kost €100. Bij een aanvullende verzekering kan een gedeelte van deze kosten vergoed worden (tot ongeveer 45 euro per behandelsessie, dit verschilt per zorgverzekeraar).

Wat kost relatietherapie bij Lot Schroeder?
Kijk voor meer info en tarieven op de website van Lot.

Afzeggen?
Voor het afzeggen van een gemaakte afspraak geldt een 48-uurs regeling. Indien je te laat afzegt, dat is ook het geval bij ziekte, dan wordt er €80 in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd. Deze factuur wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Een online afspraak is altijd mogelijk!