Tarieven en vergoeding

Wel of geen vergoeding van de zorgverzekering?
Ook in 2021 heb je vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ (BGGZ). Hiervoor zijn wel een verwijsbrief van de huisarts en een DSM 5 classificatie nodig. Of je klachten passen binnen een DSM 5 classificatie wordt door een GZ-psycholoog bepaald in het intakegesprek. Op basis van het intakegesprek doet de GZ-psycholoog een behandelaanbod en kunnen er vervolggesprekken worden gepland.

Als je liever geen gebruik maakt van het behandelaanbod en vervolggesprekken dan wordt er een onvolledig behandeltraject in rekening gebracht. Dit is ook het geval wanneer geen sprake is van een DSM-classificatie of wanneer wordt geconcludeerd dat behandeling binnen de Specialistische GGZ geïndiceerd is. 

Indien Psychologiepraktijk De Meer een contract heeft met jouw zorgverzekeraar, dan worden de kosten voor de behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd en vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Van belang is om je te realiseren dat vergoeding pas plaatsvindt als het eigen risico geheel is aangesproken, dus op is.

Psychologiepraktijk De Meer heeft in 2021 contracten met:

Overkoepelende verzekeraar Zilveren Kruis
UZOVI 3311 Zilveren Kruis
UZOVI 3313 Interpolis
UZOVI 3351 FBTO
UZOVI 3358 De Friesland
UZOVI 8971 One Underwriting b.v. 

Overkoepelende verzekeraar A.S.R.
UZOVI 3336 Ditzo
UZOVI 9018 De Amesfoortse

Overkoepelende verzekeraar DSW
UZOVI 3344 InTwente
UZOVI 7029 DSW
UZOVI 7037 Stad Holland

Indien de praktijk geen contract heeft met jouw zorgverzekeraar betekent dit dat je de kosten voor een behandeling zelf betaalt aan Psychologiepraktijk De Meer waarna je de rekening declareert bij de zorgverzekeraar. Bij een (zuivere) restitutiepolis worden de kosten voor een behandeling volledig vergoed en bij een naturapolis wordt gemiddeld 75% vergoed. Het eigen risico wordt altijd aangesproken bij behandeling binnen de GGZ. Informeer vooraf goed bij je zorgverzekeraar wat de mogelijkheden voor vergoeding zijn en wat een eventuele behandeling betekent voor je eigen risico, je bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Facturen worden na afloop van de behandeling verstuurd, hierop zijn de betalingsvoorwaarden van toepassing. Kijk op Zorgwijzer voor meer informatie.

Onvergoede zorg
Het is goed om te weten dat zorgverzekeraars een aantal diagnoses hebben uitgesloten van vergoeding, zoals een specifieke fobie, aanpassingsstoornis, slaapproblemen, burnout en relatieproblemen. Voor de meeste van deze klachten kun je uiteraard terecht bij Psychologiepraktijk De Meer. De sessies vallen dan onder het zogehete Onverzekerd Product (OVP). OVP is qua aard te omschrijven als gezondheidszorg en is daarmee vrijgesteld van Btw-heffing. Een OVP sessie duurt 60 minuten en kost €114,41. Ook als je gewoon een paar losse gesprekken wilt ter ondersteuning dat valt dat onder de onvergoede zorg. Het voordeel hiervan is dat je eigen risico niet wordt aangesproken. Ook hoef je niet eerst langs de huisarts voor een verwijsbrief. Je kunt direct een afspraak maken. Werkgevers zijn ook vaak bereid (een gedeelte van) het traject te vergoeden. Als zelfstandige (ZZP) zijn de kosten vaak aftrekbaar!

Wanneer de werkgever de sessie betaalt, is er sprake van een dienst en moet er Btw over berekend worden. Het tarief voor werkgevers is €150 exclusief 21% Btw. 

Hoe wordt een behandeling 'berekend'?
In het intakegesprek wordt een inschatting gemaakt bij welk behandeltraject je zorgvraag het beste past Kort (ongeveer 294 minuten), Middel (ongeveer 495 minuten) en Intensief (ongeveer 750 minuten). Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van je klachten. De behandeling kan bestaan uit gesprekken, korte (test) diagnostiek en verslaglegging; dit wordt directe en indirecte tijd genoemd. Alle tijd die je behandelaar aan je besteedt wordt in minuten bij elkaar opgeteld en dat bepaalt de uiteindelijke duur en de prijs van het traject. De praktijk volgt de vastgestelde maximale BGGZ tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), ook bij het OVP tarief. 

Productprijs binnen de Basis GGZ*

 

2020

2021

Kort, tot 294 minuten (behandel- en administratietijd)

€503,47

€522,13  

Middel, tot 495 minuten (behandel- en administratietijd)

€853,38

€885,01

Intensief, tot 750 minuten (behandel- en administratietijd)

€1383,65

€1434,96

Onvolledig behandeltraject, tot 120 minuten

€219,78

€228,04

OVP (onverzekerd product)/ losse sessie, 45 minuten

€110,00

€114,41

* De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Wat kost een EFT behandelsessie bij Marloes Kremer?
Een intakegesprek of behandelsessie van 60 minuten bij Marloes kost €90. Bij een aanvullende verzekering kan een gedeelte van deze kosten vergoed worden (tot ongeveer 45 euro per behandelsessie, dit verschilt per zorgverzekeraar).

Afzeggen?
Voor het afzeggen van een gemaakte afspraak geldt een 48-uurs regeling. Indien je te laat afzegt, dat is ook het geval bij ziekte, dan wordt er €80 in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd. Deze factuur wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Voor bovengenoemde regeling geldt een tijdelijke uitzondering ten aanzien van het Corona-virus. Bij lichte klachten die kunnen wijzen op Corona (zie https://www.rivm.nl) kunt u kosteloos uw afspraak afzeggen korter dan 48 uur van tevoren.