Darja IJland

Mijn naam is Darja IJland (1977). In 2005 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in de richting Klinische Psychologie. Daarna heb ik de postdoctorale opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog gedaan en behaalde ik mijn BIG-registratie (09911035125). Inmiddels heb ik ruim 14 jaar ervaring opgedaan in o.a. de forensische psychologie en grote GGZ-instellingen in het land. In 2017 heb ik de overstap gemaakt naar een vrijgevestigde praktijk in Utrecht waar ik alle inspiratie heb opgedaan om ook in mijn eigen stad Amsterdam een vrijgevestigde praktijk te openen. Ik vind dat iedereen recht heeft op goede zorg in de Basis GGZ bij hem/haar in de buurt. Met de Psychologiepraktijk De Meer wil ik daar een bijdrage aan leveren door mensen zorg op maat te bieden. Mijn behandelstijl kenmerkt zich door een begripvolle en pragmatische houding.

 

Angelique Biervliet

Mijn naam is Angelique Biervliet (1970). Sinds 1997 ben ik werkzaam in de neuropsychologie, vooral in de medische setting, en dat heb ik later uitgebreid met met cognitieve gedragstherapie en aandachtsgerichte training (Mindfulness Based Cognitieve Therapie). Daarnaast ben Parkinsonpsycholoog en sinds 2016 aangesloten bij ParkinsonNet. Ik heb mijn BIG registratie (89916546625) als Gezondheidszorgpsycholoog behaald in 2013. Mijn behandelstijl kenmerkt zich door een doelgerichte en persoonsgerichte aanpak. Met mijn ruime ervaring kan ik een goede bijdrage leveren aan kortdurende behandeling binnen de Basis GGZ.

Marloes Kremer

Mijn naam is Marloes Kremer (1980). Sinds 2001 ben ik werkzaam in de GGZ, de laatste 7 jaar in een forensisch ambulant behandelteam als maatschappelijk werker in Amsterdam. Daarnaast ben ik opgeleid als EFT behandelaar bij NOVET Gary Craig official EFT Training Center. Ik heb mijn eigen praktijk maar vind het prettig om samen te kunnen werken met collega's om zo de zorg te kunnen bieden die degene die voor mij zit nodig heeft. Ik ben daarom een paar keer per week te vinden bij Psychologiepraktijk De Meer. Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NVPA (Nederlandse Vereniging voor Psychosociaal Therapeuten). Mijn behandelstijl kenmerkt zich door echt contact te maken en direct aan de slag te gaan. Ik heb een nuchtere kijk op dingen en vind weinig raar. Ik bekijk ook de lichamelijke uiting van klachten zodat we snel bij de kern van de klacht kunnen komen. EFT is net even anders dan de reguliere aanpak binnen de basis GGZ maar zeker niet minder effectief.

Rachel Geense

Mijn naam is Rachel Geense (1969). Na een studie filosofie ben ik afgestudeerd in gezondheidswetenschappen en klinische psychologie. Sinds 2002 ben ik werkzaam in de forensische zorg, waarvan de laatste jaren op een psychiatrische afdeling van een gevangenis. Momenteel volg ik de postdoctorale opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog. In dit kader ben ik tevens enkele dagen per week werkzaam als behandelaar bij Psychologiepraktijk De Meer. Ik vind het belangrijk om in mijn behandelcontacten wederzijds vertrouwen en helderheid te scheppen. Mijn insteek is een nuchtere en luchtige aanpak van de klachten die in het hier en nu spelen, zonder veel graven in het verleden.

Saskia ten Houte de Lange

Mijn naam is Saskia ten Houte de Lange. De afgelopen tien jaar heb ik met veel plezier gewerkt als psycholoog bij diverse instellingen met als specialisatie de behandeling van depressie, angstklachten, verslaving, eetstoornissen en impulscontroleproblematiek. Mijn motivatie voor dit werk is een fascinatie voor mensen en wat hen drijft. Ik houd van een persoonlijke benadering waarbij zowel ruimte is voor het onderzoeken van de samenhang tussen je klachten en levensloop, als voor het aanpakken van je problemen. Dit houdt bijvoorbeeld in het doorbreken van patronen die maken dat je niet vooruit komt, en daarnaast zeker ook het versterken van zaken waar jij energie van krijgt. In mijn behandelingen maak ik gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie, schemagerichte therapie en mindfulness. Ik ben BIG geregistreerd GZ-psycholoog (79921777925), aangesloten bij de NVGzP en cognitief gedragstherapeut VGCt i.o.

Aileen Croll

Mijn naam is Aileen Croll. Na een juridische studie (Leiden, 1989) werkte ik enige tijd bij de rechterlijke macht. Daar miste ik vaak de meer menselijke benadering in een conflict wat maakte dat ik ervoor koos mediator te worden en in 2006 startte ik mijn eigen mediation-praktijk.  Steeds meer geboeid door wat de mens beweegt volgde ik de vier leergangen bij de Coaching Academy International (Naarden, 2010, Senior Practioner,EQA) en sindsdien bied ik ook coaching aan in mijn praktijk (Nobco).

Ik geloof dat in ieder mens het verlangen leeft zichzelf te ontwikkelen om in harmonie en balans met zijn omgeving volop te genieten van het leven, relaties en werk. Het is echter niet gek dat je ergens in je leven tegen een probleem oploopt, privé of in je werk.

Overtuigingen en vaste patronen verhinderen vaak vooruitgang maar ik zet zonder oordeel oprechte openheid in deze te “ont-dekken”. Als coach neem ik je mee in een ontwikkelingsproces waarin ik je zelf laat kiezen en sturen totdat je helder krijgt wat je ten diepste zélf wil en kan en hoe je dat binnen je gegeven context kunt realiseren. 

Yaïr van der Wieken

Mijn naam is Yair van der Wieken. Ik ben teamcoach, coach, mediator en acteur. Na studies in verschillende richtingen te hebben ondernomen (econometrie, rechten) wilde ik weg van de ratio, naar het gevoel. In mijn opleiding tot acteur is die wens volop in vervulling gegaan. In de jaren erna heb ik die twee elementen, het rationele en het gevoelsmatige, in balans kunnen brengen met elkaar. In mijn werk met mensen gebruik ik beide om samen met de ander verder te komen in een flexibel proces waarvan je op voorhand de uitkomst niet precies kan kennen. Zaak is wel in zo een proces om helderheid te zoeken over waar je aan werkt, wat hoop je dat het oplevert en zijn we samen op de goede weg. Soms zet ik mijn achtergrond als acteur in om middels rollenspellen vooruitgang te boeken. Dit kan, behalve speelsheid, soms ook dingen helder, zichtbaar en voelbaar maken.