Burn-out

Wat is burn-out? 
In het dagelijks taalgebruik wordt met burn-out vaak bedoeld dat mensen ‘opgebrand zijn op werk.’ In de hulpverlening gaan we uit van ernstige mentale uitputtingsklachten bij mensen die zijn vastgelopen op hun werk en er niet zonder hulp uitkomen. Vaak zijn er daarnaast nog andere klachten en speelt behalve het werk ook de privé-situatie een rol. Hoewel er verschillende definities van burn-out bestaan, de kern is steeds de mentale uitputting. 

Hoe herken je een burn-out?
De symptomen van een burn-out verschillen per persoon en er is geen eenduidig ziekteverloop. Een burn-out ontstaat geleidelijk. Zo kun je bijvoorbeeld steeds vaker moe zijn, slecht slapen, veel piekeren, ziek/verkouden zijn, je slechter kunnen concentreren en/of prikkelbaar reageren. Al naar gelang kun je een afstandelijke, cynische houding ten opzichte van werk en collega’s krijgen en voel je je steeds minder bekwaam in wat je doet. Veel mensen ervaren ook lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, spierpijn, misselijk, duizelig en buikpijn.

Burn-out of overspannen?
Burn-out is werkgerelateerd en een langdurig, sluipend proces waarbij uitputting op de voorgrond staat terwijl overspanning meer een reactieve toestand is waarbij er vooral cognitieve functiestoornissen zijn, het hoofd zit helemaal “vol” en mensen reageren emotioneler dan ze van zichzelf gewend zijn. Mensen met een burn-out voelen zich uitgeput, worden onverschillig naar het werk toe en gaan twijfelen aan hun eigen kunnen.

Burn-out of depressie?
Burn-out klachten zijn zeer divers. Hierdoor kan het lastig zijn om de symptomen te herkennen als specifiek burn-out klachten. Soms lijken de klachten veel op de klachten van een depressie. Eén van de grootste verschillen hierin is dat je bij een burn-out vaak nog wel iets wílt, maar dit niet kúnt door gebrek aan energie. Heb je een depressie, dan zou je misschien wel kunnen, maar wil je dit niet en vind je het de energie niet waard.

Welke behandelingen zijn er zoal?
Veel gebruikte therapievormen bij het behandelen van een burn-out zijn cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, lichaamsgerichte therapie, hartcoherentie en mindfulness. Vaak wordt er een combinatie van verschillende therapievormen gebruikt.

Wat bieden wij?
Bij Psychologiepraktijk De Meer bieden we maatwerk dat zich richt op de psychische en lichamelijke klachten zoals mentale uitputting en vermoeidheid én op de onderliggende problemen. In onze visie is burn-out een gezonde reactie op een ongezonde leef- denk- en werkstijl. Dat mensen burn-out raken komt door een langdurig spanningsveld tussen wat de omgeving van mensen vraagt en hoe zij daar mee omgaan. Vaak zijn goede kwaliteiten van mensen (harde werker) tegelijk een valkuil (weinig ontspanning) en op lange termijn zorgt de valkuil voor klachten, je lichaam trekt aan de noodrem.
Hoe mensen omgaan met hun omgeving wordt vaak al vroeg geleerd en soms zijn daar ook negatieve of pijnlijke herinneringen aan verbonden. In ons behandeltraject wordt daar ruimte voor gemaakt en leer je beter af te stemmen op je lichaam en emoties en de druk van buitenaf in een ander perspectief te plaatsen.
In 12 sessies leer je zicht te krijgen op hoe je klachten zijn ontstaan, waardoor ze zijn blijven bestaan en wat nodig is om te veranderen voor herstel. In onze ruime ervaring zien wij dat de combinatie van cognitieve gedragstherapie en EFT in relatief korte tijd tot een duidelijke vermindering van klachten leidt. Na een intakegesprek van ongeveer 1-1,5 uur begin je al doelgericht aan de eerste stappen om meer energie te krijgen. Daarna ga je in afwisselende sessies aan de slag met de onderliggende problemen met een GZ-psycholoog (Darja) en de EFT-therapeut (Marloes). Om de klachtvermindering ook objectief te monitoren wordt bij de start en aan het einde van de behandeling een vragenlijst afgenomen, de Burnout Asessment Tool (BAT).

Wat kost het?
Het tarief voor een behandeltraject van 12 sessies van 45-60 minuten inclusief het intakegesprek is €1500 voor particulieren. Hierover wordt geen btw gerekend. Vaak is de werkgever bereid om mee te betalen of de kosten geheel te vergoeden omdat deze er belang bij heeft dat werknemers snel herstellen (zie hieronder). Indien je werkgever de kosten betaalt dan is het tarief voor het behandeltraject €2500 ex btw. 

Eén verzuimdag kost gemiddeld 250 euro. Van het langdurend verzuim (> 6 weken) valt een derde uit door psychische klachten. Mensen die overspannen raken, kunnen zo’n vijf tot zes maanden uit de running zijn. Is er sprake van een burn-out of depressie, dan kan het verzuim nog een aantal maanden langer duren. In de eerste helft van 2019 was de gemiddelde duur van het psychisch verzuim 226 dagen. Bij een burn-out loopt dit gemiddelde zelfs op naar 294 dagen (bron:www.arboned.nl).