Behandelingen

In psychologiepraktijk De Meer wordt gewerkt met Blended Care. Traditionle behandelvormen worden aangevuld met E-health modules en/of vragenlijsten van Embloom. Meld je hier aan. 

Cognitieve therapie (CGT)
CGT is gebaseerd op de gedachte dat ons denken invloed heeft op ons gevoel en daarmee op ons gedrag. Als er sprake is van een negatieve gedachtegang, zal dit sneller leiden tot bijv. angst en depressie, met ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld vermijding, tot gevolg. Met behulp van CGT gaan we deze gedachten onderzoeken en bijsturen, met als gevolg een verbetering in je gevoel en gedrag.
Bij gedragstherapie staat het gedrag centraal. Hoe je je gedraagt, bepaalt immers ook hoe je je voelt. Als je vanuit angst of somberheid handelt, zal dit waarschijnlijk leiden tot een versterking en bevestiging van die angst of somberheid. Om het gedrag te beïnvloeden bekijk je samen met je therapeut je oude gedrag en oefen je nieuw gedrag. Dit leidt tot een verbetering in hoe je je voelt.

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)
MBCT richt zich op het ontwikkelen van een andere houding tegenover problemen. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat een afwijzende houding tegenover aversieve innerlijke ervaringen (gevoelens, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen) een belangrijke rol speelt bij psychische problemen. Actieve pogingen om die nare ervaringen kwijt te raken door er in gedrag en gedachten voor te vluchten of tegen te vechten werken meestal contraproductief. Mindfulness is oefenen met ‘bewust aandacht geven’. Je niet laten meeslepen door gedachten, gevoelens of lichamelijke gewaarwordingen maar leren om de stroom van gedachten en gevoelens op te merken en er vriendelijk en uitnodigend op te reageren. Elke gedachte, elk gevoel en iedere lichamelijke gewaarwording wordt toegelaten, zonder er onmiddellijk een waardeoordeel over uit te spreken en zonder er iets aan te willen veranderen. Je leert stilstaan om vervolgens zelf te kunnen bepalen hoe je reageert op signalen van binnenuit.

EMDR
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een zeer succesvolle therapie voor het verwerken van een traumatische gebeurtenis. Na het meemaken van een heftige gebeurtenis kan het zijn dat je angstig en schrikachtig blijft, geplaagd wordt door herinneringen aan wat er gebeurd is, je concentratie slechter is en je slechter slaapt en dat je plekken vermijdt die te maken hebben met de heftige gebeurtenis. Door de herinnering aan deze gebeurtenis vanuit het hier en nu te behandelen, neemt de emotionele lading hiervan af. Hierdoor nemen de herbelevingen, angsten en andere problemen die gepaard gaan met het trauma of het in de toekomst gelegen angstbeeld, af.

Schematherapie
Als je merkt dat je steeds tegen dezelfde patronen in je leven aanloopt kan schematherapie uitkomst bieden. Gedragspatronen kunnen eruit bestaan dat je merkt dat je het moeilijk vindt om je grenzen aan te geven, of dat je het moeilijk vindt om mensen te vertrouwen of keuzes te maken. Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht. Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier voor jezelf opkomen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens. Schematherapie maakt gebruik van elementen uit de cognitieve gedragstherapie, psychodynamische therapie en ervaringsoefeningen uit de Gestalt-therapie. 
Schematherapie binnen de Basis GGZ richt zich op het versterken van de Gezonde Volwassene en is met name geschikt voor mensen die al ervaring hebben met schematherapie en/of cognitieve gedragstherapie.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
Het doel van ACT is: accepteer wat buiten je macht ligt en verbind je ertoe te doen wat je leven verrijkt. Anders gezegd, bij ACT is de gewenste uitkomst een rijk en zinvol leven, overeenkomstig je waarden, en niet het bestrijden van symptomen die hier onvermijdelijk bij horen.
ACT gebruikt daarvoor een uiteenlopend arsenaal van technieken. ACT combineert effectief gebleken onderdelen van bijvoorbeeld cognitieve therapie (werken met gedachten), en exposure (blootstelling aan beangstigende situaties) en voegt daar acceptatie en mindfulness aan toe.

Competitive Memory Training (COMET)
COMET staat voor Competitive Memory Training en is een effectieve cognitief-gedragstherapeutische training, waarbij jouw zelfwaardering centraal staat. Met deze training verbeter je je zelfbeeld en zelfwaardering zodat jij je weer beter over jezelf gaat voelen. COMET heet ook wel zelfbeeldtraining. Tijdens de COMET training leer je je beter te concentreren op jouw positieve kanten en waardevolle eigenschappen. De positieve meningen over jezelf gaan als het ware de competitie aan met jouw negatieve gedachten. Je weet dat deze positieve eigenschappen aanwezig zijn, maar in het dagelijkse leven heb jij er onvoldoende oog voor, en daar kun je je onzeker door voelen. Daar ga je mee aan de slag, zodat de positieve zelfwaardering meer op de voorgrond komt.

Oplossingsgerichte therapie
Bij deze therapie richt je je op mogelijke oplossingen. We gaan ervan uit dat jij de oplossingen al in je hebt, maar dat ze worden gezien als uitzonderingen. Door middel van oplossingsgerichte technieken richten we ons op je probleem, hetgeen deze therapievorm kortdurend en resultaatgericht maakt.

KOP model
De KOP-model theorie (Klachten = Omgeving X Persoonlijke coping) is gericht op de oorzaak van je klachten in het licht van de actuele omgevingsfactoren en de persoonlijke kwaliteiten. Deze behandeling bestaat met name uit korte interventies, waarbij je kijkt naar je eigen gewoontes en de relatie hiervan met je klachten. Je zal gaan oefenen met nieuw gedrag in deze therapie, wat het een actief geheel maakt.

Ontspanningsoefeningen
Veel klachten blijven te lang bestaan omdat we in de huidige tijd te weinig ontspannen. Door te ontspannen kan je je lichamelijke en psychische toestand sterk beïnvloeden. Het helpt om klachten te verminderen en geeft afleiding van negatieve gedachten, gevoelens of pijn. Tijdens de oefeningen komt je lichaam tot rust. Als je de oefeningen vaker doet, wordt het steeds makkelijker om het gevoel van ontspanning op te roepen, ook in stressvolle situaties, waarin je doorgaans veel spanning ervaart.

EFT
Emotional Freedom Techniques (EFT) is een methode waarmee je op een effectieve manier (oude) emoties verwerkt/oplost zonder er eindeloos over te moeten praten. Met EFT bevrijd je jezelf van belemmerende patronen. Het is een veilige methode waarmee je op een aangename en eenvoudige wijze een positief resultaat kunt behalen. Bij EFT maak je gebruik van specifieke herinneringen waaraan een ongewenst negatieve emotie gekoppeld is. Tijdens de behandeling wordt cognitieve therapie gecombineerd met acupressuur, wat het tot een krachtige interventie maakt. Door middel van focus en de juiste woorden maak je verbinding met de herinnering zodat je die in het hier en nu weer kunt voelen. Vervolgens neutraliseer je deze negatieve emotie met behulp van acupressuur (dat is zonder naalden): je beklopt een aantal punten op je gezicht, lichaam en handen waardoor de spanning afneemt. De bijbehorende negatieve emotie wordt hierdoor geneutraliseerd, negatieve emoties en fysieke klachten kunnen vervolgens verminderen en zelfs verdwijnen. De herinnering aan de vervelende of traumatische ervaring zal niet verdwijnen, wel de daaraan gekoppelde negatieve emotie. Op deze manier pak je effectief stress en stress gerelateerde klachten aan. Meestal is niet zozeer een gebeurtenis het probleem, maar wel de negatieve emoties die je eraan vast hebt geplakt. Deze kunnen mentale en vaak ook lichamelijke klachten veroorzaken. Het unieke van EFT is dat er direct veranderingen plaatsvinden in het onderbewuste, waardoor je snel resultaat boekt en dus ook anders gaat denken.
EFT werkt bijvoorbeeld voor de volgende klachten; steeds maar die terugkerende gedachte: ik ben niet goed genoeg/ik doe het niet goed/ik hoor er niet bij/ik ben het niet waard, migraine, angst, traumatische gebeurtenissen, lichamelijke klachten (vaak een uiting van stress), onzekerheid, vermoeidheid, slapeloosheid, frustraties of waarom reageer ik nou zo geïrriteerd op mijn omgeving.  

In Psychologiepraktijk De Meer beheerst Marloes Kremer als enige EFT. Als je een specifieke voorkeur hebt voor deze behandelvorm, geef dat dan aan in je aanmeldingsmail zodat er een intakegesprek bij Marloes gepland kan worden. Zie voor meer informatie www.eftklopt.nl of mail Marloes direct.

E-health
E-health is de toepassing van zowel digitale informatie als communicatie om de gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen en/of te verbeteren. Het is primair bedoeld om klachten te verminderen en zelfredzaamheid te vergroten.
E-health is een veelomvattend begrip en kan in de gehele zorgsector ingezet worden. E-health verwijst naar het gebruik van digitale informatie en communicatie om de ggz te ondersteunen en te verbeteren. Dan kun je denken aan vragenlijsten, behandelmodules, gezondheidsapps, websites met gezondheidsinformatie en videobellen met een zorgverlener. E-health kan een rol spelen in de gehele zorgproces. Het kan worden ingezet voor preventie, diagnostiek, behandeling, effectmeting en nazorg. Bij Psychoologiepraktijk De Meer gebruiken we de E-health modules van Embloom.

Groepstherapie
In de Agenda vind je de nieuwe startdata!